Rakasta sitä, mitä on

Työn ja elon iloa!

Olen Kati ja palveluksessasi, kun kyse on siitä, miten tulla toimeen parhain päin itsesi ja muiden kanssa – esimerkiksi esihenkilö- tai asiakastyöstä ja vuorovaikutuksesta.  

Kuuntelen, keskustelen, puhun, ohjaan, johdan ja viestin yhteyden saavuttamiseksi ja lisäämiseksi. Tarjolla on hyvän ja kohtuullisen elämän pohdintaa, ajattelun ajattelua, filosofista keskustelua, valmennusta ja puhetta, sparrausta työyhteisöön tai itsellesi.  

Rakastan puhumista, avuksi ja iloksi olemista, myös eri kielillä. Rakastan lisäksi ainakin joutenoloa, haahuilua, rituaaleja ja rutiineja (vaikka olenkin vähän huono niissä), museoita, kirjoja ja kärsimyskävelyitä. 

Tällä hetkellä toimin mm. filosofian praktikkona, Filosofisen praktiikan verkosto ry:ssä ja Urasparraajat ry:ssä.

Jos voin olla sinulle avuksi tai iloksi tai molempia, ole yhteydessä! 

kati.kuula@gmail.com
045 112 9173 

Mitä tulossa ja tarjolla

 • 23.9.2023 Se on vain työtä – vai onko? Sokraattinen dialogi 

  • Mikä on työn merkitys meille? Miksi työ on tärkeää? Mitä tarkoittaa työn merkityksellisyys? Voiko työtä tehdä ainoastaan palkan ansaitsemiseksi? Työn moraaliin voi liittyä erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia, kuten sitoutumisen aste työhön, oman työpaikan arvosteleminen tai omien suoritusten vaihtelevuus. Millaisia ajatuksia nämä herättävät meissä?

   Työn muuttuminen on myös yhä nopeampaa. Vähitellen työn murros muuttaa töiden sisältöjä, toimintatapoja ja työn organisointia kaikissa ammateissa. Samalla kun osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi, syntyy myös kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä sekä lisää työsuhteetonta työtä. Muuttuuko se, mitä ajattelemme työstä? Muuttuuko työn merkitys?

   Sokraattinen dialogi on kansainvälisesti tunnettu keskustelumuoto, jossa pysähdytään tutkimaan yhdessä aihetta. Yhteisessä keskustelussa tavoitellaan tietoa ja etsitään vastausta aiheeseen, mutta kukaan ryhmästä ei ole aiheen asiantuntija. Toisten kanssa aiheen pohtiminen voi muuttaa omia ennakkokäsityksiä asioita ja tuoda uusia ajatuksia. Ryhmän vetäjänä toimin fasilitaattorina ja ohjaa keskustelun eri vaiheita.

   Osallistuminen ei vaadi mitään ennakkotietoja tai taitoja. Keskustelu lähtee liikkeelle jokaisen omasta kokemuksesta.

   Aika: 23.9.2023 klo: 10.00-17.00

   Paikka: Etelä-Helsingin kansalaisopiston tilat, Iso Roobertinkatu 20-22, Helsinki.

   Osallistumismaksu: 75€

   Ilmoittautuminen viimeistään 14.9.2023, Kriittinen korkeakoulu.

Valmennus

Valmennan ryhmiä ja yksilöitä mm. vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja lähijohtamisessa.

Keskustelu

Filosofinen keskustelu, elämän ja oman elämänfilosofian kysymykset. 

Harjoittelu

Flow-tilaan saatteleva tekeminen, kävely, ihmettely, leikki yhteyttä luomassa ja ylläpitämässä.

Taustani lyhyesti

Lue tarkempi työelämäni kulku CV:stä. 

 • Työhistoria
 • Lähijohtaminen (tiimi, asiakkaat)
 • Koulutus
 • Harrastus

Pisimpään olen toiminut työllisyydenhoidon sekä työllisyyttä ja hyvää työnantajuutta edistävien valmennus- ja muiden palveluiden parissa eri rooleissa (kouluttaja, asiakkuuspäällikkö, liiketoimintajohtaja, projektipäällikkö). 

Viestintä on liittynyt kaikkiin työtehtäviini kiinteästi (esimerkiksi viestintätaitojen koulutus, sisäinen ja ulkoinen viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen).

Olen toiminut esihenkilönä tai tiiminvetäjänä lähes koko työhistoriani ajan sekä pitkään asiakkuuksien hoitamisessa ja asiakkuuksien hoitamisen johtamisessa.

Toiminnan hyvin johtamisen perusta on itsetuntemuksessa ja systeemisessä ajattelussa. Toiseksi, omia ihmisiä (tiimiä, asiakkaita) pitää rakastaa kuten kaikkia olevaa - ja toimia rakkaudesta, rakkaudellisuudesta, käsin. Asiakas- ja tiimin palvelu on minulle polttoainetta. 

Koulutukseltani olen filosofian maisteri (pääaine puheviestintä, sivuaineet mm. filosofia, saksan kieli ja kulttuuri). Lisäksi olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi coachiksi, intohimojen fasilitoijaksi ja filosofian praktikoksi.

Työssäni olen säännöllisesti kouluttanut, valmentanut ja sparrannut niin asiakkaita kuin oman työpaikan henkilöstöä. 

Erityisen tuttu minulle on koiramaailma, vahaisteinistä asti niin koiranomistajana kuin järjestöaktiivina ja kasvattajana. 

Koiraharrastus on tarjonnut yhteistyötä, kokouksia ja vaikuttamista, tapahtumien järjestämistä, jäsenlehtien toimittamista, matkustelua ja kansainvälistä yhteistyötä, kielitaidon hyödyntämistä. 

Tapaat minut erityisesti näissä somekanavissa:

On tärkeää erottaa tärkeästä vähemmän tärkeä.

Elämässä on otettava kaikki vastaan, mitä eteen tulee. Jos yrittää väistellä tai kääntää selkänsä, niin ne tulevat vain eri suunnasta.

Onnettomalta tuntuva hetki saattaa kääntää koko elämän kulun onnelliseen suuntaan. 

Elämässä jokainen on omalla tavallaan tärkeä. On tärkeää erottaa tärkeästä vähemmän tärkeä. 

Aulis Vielma 

Elämästä on lupa nauttia!Kun rakkaus käsitetään tahtona ravita omaa ja muiden henkistä kasvua, jota ilmaistaan huolenpidon, kunnioituksen, tietämisen ja vastuunoton tekoina, on kaikella rakkaudella sama perusta. Aito rakkaus toimii perustuksena, jolle voi rakentaa sitoumukset itseen, perheeseen, ystäviin, kumppaneihin, kaikkiin, joita päättää rakastaa.
bell hooks