Rakasta sitä, mitä on

Työn ja elon iloa!

Olen Kati ja palveluksessasi, kun kyse on hyvästä yhteistyöstä, esihenkilö-, asiakas- ja ohjaustyöstä, elinvoimasta, työurista, vuorovaikutuksesta ja ajattelusta – siitä, miten tulla toimeen itsesi, maailman ja muiden kanssa parhain päin.

Kokemukseni on karttunut mm. liiketoiminnan ja hankkeiden vetämisessä, palveluiden ja yhteistyön kehittämisessä sekä valmentamisessa, vaikuttamisessa ja aktiivisessa yhdistystoiminnassa.

Omaksun nopeasti uusia toimintaympäristöjä ja toimialoja, opin ilolla ja uteliaisuudella uutta. Kuuntelen, keskustelen, puhun, ohjaan, johdan ja viestin yhteyden saavuttamiseksi ja lisäämiseksi. Tarjolla on hyvän ja kohtuullisen elämän pohdintaa, ajattelun ajattelua, valmennusta, viestintää ja puhetta, sparrausta työyhteisöön tai itsellesi.  

Rakastan avuksi ja iloksi olemista, myös eri kielillä. Rakastan lisäksi ainakin joutenoloa, haahuilua, rituaaleja ja rutiineja (vaikka olenkin vähän huono niissä), museoita, kirjoja ja kärsimyskävelyitä. 

Tällä hetkellä toimin mm. filosofian praktikkona, Filosofisen praktiikan verkosto ry:ssä ja Urasparraajat ry:ssä.

Jos voin olla sinulle avuksi tai iloksi tai molempia, ole yhteydessä! Olen avoin myös monipuolisille hommille, jotka edistävät elinvoimaa, hyvinvointia, yhteistyötä, ajattelua ja/tai inhimillistä (työ)elämää – pääkaupunkiseudulla ja etänä. 

kati.kuula@gmail.com
045 112 9173 

Mitä tulossa ja tarjolla

 • Kiinnostaako yhdessä ajattelu, ihmettely ja näkemysten vaihto? Hiljainen tieto,  vuorovaikutustaitojen, kuuntelemisen ja keskustelemisen taitojen kehittäminen? Sokraattisessa dialogissa pysähdytään tutkimaan yhdessä valittua aihetta, yritetään rakentaa yhdessä tietoa, etsiä uusia näkökulmia ja murtaa ennakko-oletuksia.
  • Aiheena voi olla lähes mikä tahansa; olemiseen liittyvät kysymykset, selkeä ongelma tai hiertävä tilanne, johon yritetään löytää yhteinen näkökulma tai ratkaisu. Aina ei tarvita ongelmaa, riittää kun halutaan keskittyneesti pohtia yhteistä asiaa. Esimerkiksi työpaikan arvot tai työn ja uran kysymykset voivat olla aiheita dialogille. 
  • Jos sokraattinen dialogi omalle yhteisölle kiinnostaa, ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä sopiva! (045 112 9173, kati.kuula@gmail.com) 
  • Kesto vaihtelee tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan, mutta lyhimmilläänkin dialogi vie muutaman tunnin. 
  • Lisätietoja sokraattisesta dialogista esimerkiksi Filosofisen praktiikan verkoston sivuilla.
 • Mitä on hyvä yhteistyö, miksi ja miten luoda ja ylläpitää sitä? Innostava valmennusluento yhteisöille. Olen puhunut (ja kirjoittanut) aiheesta mm. aktiivisille yhdistystoimijoille.
 • Käveleminen henkisenä harjoituksena “Kävelevällä keholla ei ole menneisyyttä, on vain ikivanha elämänvirta” (Frédéric Gros). Olen tutkaillut aihetta viime aikoina, miten tehdä kävelemisestä harjoitus esimerkiksi säännölliseen itsetutkiskeluun, näkökulman vaihtamiseksi, tunteiden käsittelyyn, unelmointiin, vapauden kokemiseen ja haahuiluun. Artikkelini aiheesta julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Ota yhteyttä, jos aihe kiinnostaa. Ota aikaa itsellesi ja ajattelulle, kävele! 

Valmennus

Valmennan ryhmiä ja yksilöitä mm. vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja lähijohtamisessa.

Keskustelu

Filosofinen keskustelu, elämän ja oman elämänfilosofian kysymykset. 

Harjoittelu

Ajan ottaminen ajattelulle ja olemiselle, kävely, ihmettely yhteyttä luomassa ja ylläpitämässä.

Taustani lyhyesti

Lue tarkempi työelämäni kulku CV:stä. 

 • Työhistoria
 • Lähijohtaminen (tiimi, asiakkaat)
 • Koulutus
 • Harrastus

Olen toiminut pitkään työllisyyttä ja hyvää työnantajuutta edistävien valmennus- ja muiden palveluiden parissa eri rooleissa (kouluttaja, asiakkuuspäällikkö, liiketoimintajohtaja, projektipäällikkö), suunnittelut ja kehittänyt lukuisia palveluita. 

Viestintä on kuulunut kaikkiin työtehtäviini kiinteästi (esimerkiksi viestintätaitojen koulutus, sisäinen ja ulkoinen viestintä, vaikuttaminen).

Olen toiminut esihenkilönä tai tiiminvetäjänä lähes koko työhistoriani ajan sekä vastannut asiakkuuksista ja johtanut asiakkuuksienhoitoa. 

Toiminnan hyvin johtamisen perusta on itsetuntemuksessa ja systeemisessä ajattelussa. Toiseksi, omia ihmisiä (tiimiä, asiakkaita) pitää rakastaa - ja toimia siitä käsin. Asiakas- ja tiimin palvelu on minulle polttoainetta. 

Olen filosofian maisteri (pääaine puheviestintä, sivuaineet mm. filosofia, saksan kieli ja kulttuuri) ja lisäksi ratkaisukeskeinen coach, intohimojen fasilitoija ja filosofian praktikko.

Työssäni olen säännöllisesti kouluttanut, valmentanut ja sparrannut niin asiakkaita kuin oman työpaikan henkilöstöä. 

Yhdistys- ja koiramaailma on minulle erityisen tuttu, varhaisteinistä asti niin koiranomistajana kuin järjestöaktiivina ja kasvattajana.  Koiraharrastus on tarjonnut yhteistyötä, kokouksia ja vaikuttamista, tapahtumien järjestämistä, kouluttamista, jäsenlehtien toimittamista, matkustelua ja kansainvälistä yhteistyötä. Erityisen mielelläni valmennan koiraihmisiä esimerkiksi yhteistyössä. 

Tapaat minut erityisesti näissä somekanavissa:

On tärkeää erottaa tärkeästä vähemmän tärkeä.

Elämässä on otettava kaikki vastaan, mitä eteen tulee. Jos yrittää väistellä tai kääntää selkänsä, niin ne tulevat vain eri suunnasta.

Onnettomalta tuntuva hetki saattaa kääntää koko elämän kulun onnelliseen suuntaan. 

Elämässä jokainen on omalla tavallaan tärkeä. On tärkeää erottaa tärkeästä vähemmän tärkeä. 

Aulis Vielma 

Elämästä on lupa nauttia!Kun rakkaus käsitetään tahtona ravita omaa ja muiden henkistä kasvua, jota ilmaistaan huolenpidon, kunnioituksen, tietämisen ja vastuunoton tekoina, on kaikella rakkaudella sama perusta. Aito rakkaus toimii perustuksena, jolle voi rakentaa sitoumukset itseen, perheeseen, ystäviin, kumppaneihin, kaikkiin, joita päättää rakastaa.
bell hooks